Paraphrase Visual Identifyer

Succesvolle bedrijven bewegen mee met de markt

Organisaties en hun omgeving zijn constant in beweging. Het is belangrijk dat ontwikkelingen in de markt worden gevolgd en dat hierop wordt ingespeeld. Dat kan leiden tot product- of dienstuitbreidingen of juist tot de keuze voor het concentratie op een niche markt. Ook kan de interne organisatie van een bedrijf zich in de loop der jaren veranderen.

Dergelijke ontwikkelingen vragen vaak om een aanpassing van de brandingstrategie. De bestaande huisstijl voelt voor de onderneming vertrouwd, maar ondersteunt wellicht onvoldoende de nieuwe bedrijfsdoelstellingen.

Hoe staat het met uw huisstijl?

Met de Paraphrase Visual Identifier krijgt u een heldere analyse van uw bestaande visuele identiteit. Zijn de huidige situatie en de gevoerde huisstijl op elkaar afgestemd? Draagt de visuele identiteit bij tot het gewenste imago van de organisatie? Daarnaast wordt gekeken hoe consistent de huisstijl wordt gebruikt en waar verbeterpunten mogelijk zijn.

De aanbevelingen die voortkomen uit de Visual Identifier zijn uiteraard vrijblijvend.