Visie

Paraphrase werkt vanuit de visie dat elke communicatie in aard en uitstraling moet aansluiten bij de kernwaarden van de onderneming.

Niet iedere onderneming heeft deze waarden gedefinieerd. Toch is het voor het succes van de bedrijfsvoering van belang dat men zich bewust is van het karakter van het bedrijf (de bedrijfsidentiteit) en het beeld dat relaties van de onderneming hebben (bedrijfsimago).