STRATEGY

Paraphrase Corporate Styling werkt vanuit de visie dat elke communicatie in aard en uitstraling moet aansluiten bij de kernwaarden van de onderneming. Niet iedere onderneming heeft deze waarden gedefinieerd. Toch is het voor het succes van de bedrijfsvoering van belang dat men zich bewust is van het karakter van het bedrijf (de bedrijfsidentiteit) en het beeld dat relaties van de onderneming hebben (bedrijfsimago).

De functie van vormgeving

Aan communicatie wordt niet altijd het gewicht toegekend dat het verdient. Communicatie heeft altijd een concrete functie, namelijk het overbrengen van een boodschap. De vorm waarin de boodschap wordt verzonden is grotendeels bepalend voor de manier waarop de boodschap wordt ontvangen. Het non-verbale deel van de boodschap beïnvloedt de ontvanger met name op het subjectieve vlak. En is daarmee bijvoorbeeld bepalend voor de vraag of de ontvanger ontvankelijk is voor de boodschap. Ook de eerste emotie bij het ontvangen van de boodschap (een eerste positiief of negatief gevoel) wordt met name bepaald door non-verbale elementen.