Conceptuele vormgeving

“Beelden zeggen meer dan woorden”. Een voor de hand liggende uitdrukking, maar ook erg waar. Met beeld, vorm en kleur kan je heel veel overbrengen. We worden vaak meer beïnvloed door de beeldtaal die we waarnemen dan de eigenlijke tekst die we lezen.

Paraphrase ziet het als een uitdaging om het visuele deel van een boodschap extra lading te geven zodat er niet alleen een beeld, maar een verhaal ontstaat. Belangrijk daarbij is dat het inhoudelijke deel van de boodschap helder is. Wát willen we overbrengen en hoe spits je deze boodschap toe op de doelgroep? Hoe duidelijker de boodschap vooraf wordt geformuleerd, hoe sterker deze kan worden overgebracht.

Case
Een complex product uitleggen, daar heb je tijd en tekst voor nodig. Een beeld waarin de essentie van het product wordt weergegeven, kan dan verhelderend werken. Zoals bij de software van RPM car. Deze software maakt integratie van de gegevens van verschillende programma’s van diverse afdelingen bij autodealers mogelijk. Hiermee heeft elke afdeling direct toegang tot de voor hen relevante informatie. Dit gegeven is uitgangspunt voor het visuele concept waarbij de focus op het relevante deel van de beelden wordt gelegd.